GINOP-5.3.5-18-2020-00169 - A nagykereskedelmi szektor környezettudatosságának felmérése és növelése a konvergencia régiókban

 

A GINOP-5.3.5-18-2020-00169 – A nagykereskedelmi szektor környezettudatosságának felmérése és növelése a konvergencia régiókban projekt során kétféle képzés kerül megvalósításra:

 • a kísérleti (pilot) projekt megvalósítását támogató, a pilot programba bevont munkáltatónál, a munkáltató által kijelölt munkavállalókból álló csoport számára felkészítő képzés, valamint
 • a pályázó szervezetek tisztségviselőinek, alkalmazottainak körében az együttműködést, hatékony kommunikációt segítő belső érzékenyítő tréning.

A kísérleti (pilot) projekt megvalósítását támogató felkészítő képzés során a projekt megvalósítása keretében, az abban elkészülő elemző tanulmány bevezetését végrehajtó projekt szerinti nagykereskedelmi munkáltatónál, a munkáltató által kijelölt munkavállalókból álló 15 fős csoport számára felkészítő, érzékenyítő tréning valósul meg, a pilot módszertan hatékony bevezetése érdekében, 30 órában.

A képzés tartalmi elemei között szerepel:

 • Környezeti fenntarthatósági szempontok ismerete, és alkalmazása – szemléletmód;
 • Fenntarthatósági modellek;
 • Pénzügyi-, környezeti-, társadalmi-, szakmai-, szervezeti ismeretek a fenntarthatóság vonatkozásában;
 • Kapcsolatteremtési és kapcsolattartási ismeretek;
 • Konfliktuskezelési módszerek;
 • Stresszmenedzsment eszközök.

Az együttműködést, hatékony kommunikációt segítő belső érzékenyítő tréning során a pályázó szervezetek tisztségviselőinek, alkalmazottainak (4 fő) képzése valósul meg 30 órában. A képzés célja, hogy a megvalósításban érdekelt, vagy azt segítő megbízottak, munkavállalók hatékonyan tudjanak együttműködni a projektek megvalósításában, fenntartásában és a környezettudatosság célkitűzésének ágazati erősítésében.

A képzés tartalmi elemei röviden:

 • A proaktivitás és felelősségvállalás fontossága
 • Célállítási technikák
 • Időgazdálkodási és munkaszervezési ismeretek
 • Kooperációs és együttműködést fejlesztő technikák, szituációs helyzetgyakorlatok
 • Kommunikációs és interjú technikák
 • Prezentációs technikák
 • Médiaismereti alapok
 • Médiakommunikáció tervezett és kényszerhelyzetekben
 • Projekt közvetett és közvetlen környezeti hatásai